Privacy Policy

Polityka Prywatności i pliki Cookies


Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Mediaway Maciej Pluciński, NIP: 727-283-56-56, 94-134 Łódź, Konarzewskiego 2 lok. 2 zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca oświadcza, że przechowuje Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE znanym jako „RODO”).
 3. Przetwarzanie danych osobowych Klientów służy realizacji zamówień, świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzeniu procesu płatności, dostawy oraz innych celów zawartych w Regulaminie.
 4. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.
 5. Klient przekazuje swoje dane dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że brak danych określonych podczas procesu zakupowego może skutkować uniemożliwieniem złożenia i realizacji zamówienia Klienta.
 6. Dane osobowe pozyskane od Klienta przetwarzane są w następujących celach:
  – realizacji umowy sprzedaży,
  – prowadzenia marketingu produktów Sprzedawcy,
  – badania skuteczności działań marketingowych,
  – badania prawidłowości funkcjonowania systemu i platformy sprzedaży,
  – potrzeb związanych ze sprawozdawczością księgową,
  – obsługi zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy przez Klientów.
 7. W związku z realizacją procesów opisanych w punkcie 5, Sprzedawca zbiera następujące rodzaje danych:
  – dane konta użytkownika – umożliwiające dostęp do konta klienta (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  – podstawowe dane osobowe – przetwarzanie zapytań, umożliwienie zawierania umów sprzedaży, weryfikacja ich wykonania, pomoc przy ich zawarciu lub wykonaniu, dostawa produktów, obsługa skarg (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  – dane adresowe – dostawa produktów, obsługa skarg i zapytań (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  – dane kontaktowe – obsługa skarg i zapytań, dostarczanie informacji o statusie zamówienia, pomoc przy dostawie (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  – dane o logowaniu – weryfikacja korzystania z Usługi (rejestracja i wyrejestrowanie), statystyki korzystania (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO),
  – historia transakcji – utrzymanie konta i zapewnienie dostępu do historii sprzedaży, śledzenie zamówienia przez klienta, statystyki korzystania, analizy i badanie rynku (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO),
  – dane o płatności – wykonywanie umów sprzedaży (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  – dane o dostępie – badanie zainteresowania określonymi markami lub produktami (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do przechowywania danych Klienta możliwie najkrócej w odniesieniu do potrzeb związanych z realizacją procesu sprzedażowego i dostawy towaru. Część danych przechowywane w sposób ciągły na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta i powiązane z wykonywaniem usług przez niego zamówionych, np. przesyłanie newslettera lub utrzymywanie utworzonego Konta Klienta.
 9. Klient ma prawo do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 10. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych, w szczególności Konta Klienta na wyraźne żądanie Klienta.
 11. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 12. Z powyższych uprawnień Klient może skorzystać poprzez:
  kontakt pisemny: Mediaway Maciej Pluciński, NIP: 727-283-56-56, 94-134 Łódź, Konarzewskiego 2 lok. 2.
  Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: www@maciejplucinski.com

 

Pliki cookies

 1. Sklep nie zbiera danych w sposób automatyczny, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.
 2. Pliki Cookies są danymi informatycznymi, które przechowywane będą w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator sklepu.
 4. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
  – dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  – tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na Stronie Internetowej Sklepu.